در سری آموزش های نقاشی شما میتوانید به کودکان دلبندتان ، کشیدن نقاشی با راحتترین ترفند ها را آموزش دهید و در کنار آنها وقتتان را لذت بخش تر بگذرانید .

آموزشها به شکل بسیار ساده و موزیکال ارائه شده اند .